Hatodik fertályóra

…melyben a Tanítvány megismeri Bog-Israick nevét.

 

M: Tanítvány, az eddig mondottakat sikerült-é megértened?

T: Úgy tartom, igen, Mester! Mindazonáltal, néhány kérdés megválaszolásával megkönnyíthedet a dolgomat. Itt van mindjárt a száznyolcról száztizennégy fogúra bővült kerék, az idő áramlásának óraművében. Ha annak tengelye – Shaidan-Juda világra hozatala érdekében, a Hádészban lévők akaratjából – három évvel hátrébb került is, forgásának kezdete változatlan kellett maradjon, mint ahogy a lecserélt keréknek is ugyanott kell kapcsolódnia a többi kerékhez, ahol elődje. Van tehát az időnek haladásában ilyen pont, ami jelzé az Egy-ben ezen fordulat kezdetét?

M: Van ilyen mindenik méretű kerék esetében. Említém az igazság napját: ekkor mindenik kerék körbeér forgásában, és Shaidan-Judának kioltatik élete. De úgy látom, téged leginkább az érdekel, hogy eme legkisebb kerék legutolsó fordulatjának hol volt a kezdete az idő áramlásában, és jelzé-e ezt valami az Egy-ben?

T: Keresztül látsz rajtam, Mester, valóban eziránt vagyok kiváncsi. Sőt, tovább megyek e kérdés mentén: ha a kerék kezdetének jele volt az Egy-ben, úgy a kerék tengelyének támaszául az Egy-be érkezett Igaztalan születésének is kellett jele legyen, mégpedig jelentőségének megfelelő!

M: Következtetésed helytálló. Az eredeti, száznyolc fogú kerék fordulatának királyi vér hullajtása adta kezdő perdületét. Öten veszének oda, kik az Egy-ben Ruz nemzetségének fejedelmi és annak sarjai valák, ám akik az Egyetlen-ből is valóak voltak. Emberkéz vevé el életüket egy sötét hajnalon, a nem-Egyben való szférák egyikének akaratjából, s kezdőde így az Egy-ben lévők utolsó korszaka, mely háborúsággal és fullasztó levegővel teli az Egy-ben és a nem-Egy szféráiban.

T: És kérdésem második felére mi a válaszod?

M: Később megfelelem azt is. Shaidan-Juda világra jövetelét a nem-Egy szférájában, Hádészban levők segítették elő, ezt jól tudod már az előző fertályórában hallottakból. Ám elfeledéd, hogy mi Shaidam-Juda rendeltetése az Egy-ben: méhének hordozója, amely anyaméh bölcsője lesz annak, aki uralmat szerez az Egy-ben lévők felett, az időknek végezetéig, s kinek neve – most már elárulhatom – “Shaidan” leend.

T: De ahogy Shaidan-Juda esetében is, az Egy-ben való testhez születéshez két ember magjának egyesülése szükségeltetik. Ki az tehát, aki Shaidan-Juda párjául választatott Hádész szándéka szerint, s aki Shaidan-nak atyja lehet?

M: Csakis olyasvalaki lehet ő, aki az Egyetlen-ből való az Egy-ben. Jól tudták ezt a Hádész szférájában lévők is, hogy Shaidan-Juda testbe érkezésének virrasztó óráiban – tehát emlékezz: abban a bizonyos három évben – elérkezik annak pártársa is a testbe. Fiú az Egyetlen akaratából. Emlékszel-e még beszélgetésünk kezdetére, s az érmére, mely kettétöretik, majd újból egyesül? Így értsed mindazt, amit most mondottam.

T: Él tehát Shaidan-Juda, méhének hordozója, “Shaidan” leendő anyja, ötvenhét évig a testben. És él egy férfiú az Egyetlen-ből, kinek magjáért van Shaidan-Juda akaratja, hogy megfoganjon. Ismeretes-e ez a férfi az Egy-ben, Mester?

M: Shaidan-Judához hasonlatosan nevéről nem ismerszik meg az Egy-ben, csak nevének betűiről, s az ő neve Bog-Israick.

T: S az ő születéséről mi az, ami tudható?

M: Lett légyen atyja és anyja csillagzatjából, mely Shaidan-Juda csillagzatjával megegyezik, s az ő maga csillagzatja egyező Shaidan-Juda léte alapzatával, így tehát örök hajadon. S anyjának méhe volt ama szülőhely, melyből Shaidan-Juda megjövetele előtt három évvel a gyermek elvéteték.

T: Így tehát Bog-Israick a meg-nem-születettnek testvére? S ha ama meg-nem-születettnek helyébe lépett Shaidan-Juda, Hádésznak akaratjából, akkor kicsoda hát Bog-Israick Shaidan-Judának?

M: Ő Shaidan-Juda ellentetje, úgy, ahogy ellentetje szomjúságnak a hűvös bor. De jól figyeld meg szavaimat: egybekél-e a bor a tikkadtsággal, avagy kioltja azt, teremtve ezzel egyensúlyt a szomjazó testében?
T: Ha jól értem hasonlatodat, Shaidan-Juda létének célja: egybekelvén Bog-Israick létével, annak magját magához szerezvén kihordassék méhében “Shaidan”, ki a világnak ura lehet. Míg Bog-Israick létének célja: egybekelvén Shaidan-Juda létével, annak magját és éltét kioltsa, s így az idők áramlásinak legküssebb kerekét visszaszerezvén, miként elvétetett testvére szánatott erre, annak alapzatául szolgáljon az idő végezetéig. 

M: Helyesen beszélsz. S hogy miként történe mindez, az utolsó két fertályórán megtudod.

Reklámok