Ötödik fertályóra

…melyben a Mester arról beszél, hogy mikor jött el Shaidan-Juda ideje.

T: Mester, eddigi szavaid alapján úgy gondolom, Shaidan-Juda testbe születésének ideje is kiválasztatott. Mégpedig a Hádészban lévők akaratjából.

M: Helyesen látod ezt. Ahogy Egy-be születésének helye is, ahogy testbe születésének anyaméhe is, úgy ennek napja is a Hádészban választatott ki.

T: Ez logikus. Ésszel csak azt nem érem fel, hogyan lehet az idő óceánjának áramlásiba beavatkozni, akár az Egy-ből, akár a nem-Egyből?

M: Az idő kezdetlen és végtelen mint az óceán, ám csak az Egyetlenben. Az Egy-ben és a nem-Egyben azonban elfér egy óra számlapja megett. S annak kerekei forgásuk után visszatérnek oda, ahonnan indulának.

T: Az óra kerekei azonban különböző méretűek, s a fogaknak száma azok kerületjén mind más. Így mindenik máskor ér vissza indulási helyzetéhez.

M: Mégis, az idő haladását együttes forgásuk adja meg, így egyiknek sem kisebb fontossága a másikénál. Fogaik évekre osztják fel az idő folyását, s ez nem változik meg, ha minden a maga útján halad az Egy-ben.

T: A világnak folyása tehát évek sorának fordulataira osztható az Egy-ben, miként az óramű egyes kerekeinek fogazata? És megmondható ezen különböző fogazatok száma?

M: A legnagyobb kerék peremén lévő fogak száma huszonötezer és kilencszázhúsz. A legkisebbén száznyolc. Ám e számok ismeretén túl figyelmes légy arra is, hogy mindenik keréknek saját tengelye van, s ezek is az Egy-ben találhatók. Ezekre támaszkodnak az idő korszakjainak fordulatai, s e tengelyek is az Egy-nek bizonyos pontjain nyernek talapzatot.

T: Úgy értsem ezt, hogy fellelhetők olyan helyek az Egy-ben, amelyek a korszakok forgásának talapzatját adják?

M: Létezik-e idő a szikla vagy a madár számára? Az Egy-ben csakis ember születhet a korszakok tengelyének talapzatául, és így kellett volna lennie a legkisebb kerék esetében is, ha a Hádész szféráiban lévők nem esküdének fel ennek ellenében.

T: De mit lennének képesek ezek tenni a nem-Egy szféráiból, hogy az Egy-ben elmozdítsák az idők valamely kerekét?

M: Emlékezz rá, mit mondtam korábban: a nem-Egyben levők a halál csolnakjával érkeztek az Egy-ből, s oda is térnek vissza. A Hádész szféráiban levők azonban képesek az Egy-ben valóak életére is hatni, azok lelkét, testét és élete-lángját fogyasztani. Így tettek a legkisebb kerék támpontjául születendő ember-gyermek életével is, mert kiolták azt, mielőtt anyja méhe kihordta volna őt.

T: És mi volt ennek lehetséges oka? Nemde ha az óra legkisebb kerekének talapzata meg sem születik, akkor a korszakoknak az Egy-ben mérhető legrövidebb fordulata is elvész?

M: Az időnek forgása nem szűnhet meg, de a Hádészban lévők akaratjából három esztendő idejére felfüggesztett. Ennyi telt el, míg Shaidan-Juda világra jöve, s a legkisebb kerék újra talapzatot nyere, immár Hádész céljaiból forgatván a korszakok óraművét.

T: Ám ha a többi kerék változatlan maradt, úgy a legkisebb kerék fogazatjainak száma meg kellett változzon, hogy az idő együttes haladása változatlannak tűnjék az Egy-ben levők számára.

M: Éles az elméd, Tanítvány! A legkisebb kerék fogainak száma így lett a száznyolcból száztizennégy, a kerék tengelyének három évre való elmozdulásával.

T: És ha körbeér a legkisebb kerék, mi történik a világban?

M: Eljő az igazság napja az Egy-ben és a nem-Egyben lévők számára egyaránt.

T: Akkor hát a kerekek fordultával eljő a vég mindenki számára?

M: Az igazság napja az Egy-ben lévők számára egyaránt vég és kezdet. A nem-Egyben lévők számára pusztán kezdet. Egyetlen élő van az Egy-ben, kinek az igazság napja a vég, s ez maga Shaidan-Juda.

T: Kinek sorsa tehát mindenképpen elvégeztetik a legkisebb kerék fordultával. Eképpen úgy vélem, nem élhet tovább a száztizennégy év felénél, tehát ötvenhét évnél.

M: Így lesz ez, ahogy mondád. S az Egyetlenből való akaratjából Hádész terve bevégezetlen marad, ez már bizonyosság.

T: Kiről beszélsz most, Mester?

M: Pihenj elébb az eddig elmondottakkal, s aztán kérdezz tovább!

Reklámok