Negyedik fertályóra

…melyben a Tanítvány megtudja, hol és hogyan jött el a testbe Shaidan-Juda.

T: Mester, Shaidan-Juda a testben van, azt mondád, méghozzá az Egy-ben.  Ráadásként azt is tudom, hogy méhének magzatjáért van a testben, ki eljövend, ha eljő annak ideje is. De ő maga is anyaméh szülöttje?

M: Igen, ahogy minden élőnek az Egy-ben, úgy őnéki is asszony adta húsának életét, kit férje magja szaporított. Atyja öléböl nyeré örökül az Egy-ben Juda nemzetségének vérét, anyja méhében pedig Ruz nemzetségének vérét.

T: Azt is mondtad korábban, hogy a nem-Egy-ben, Hádész szférájában lévők akaratjából született, most pedig – ha jól értem – azt mondod, hogy egy asszony és férfiú gyermeke, mint bárki más az Egy-ben. Akkor tehát részben az Egy-ben valóak akaratjából is lett?

M: Csak annyira, amennyire minden élő az Egy-ben. Ám Shaidan-Juda kiválasztatott a Hádész szférájában lévők akaratjából, anyától való megszületésének helye és ideje szerint.

T: Ismeretes tehát a hely, ahol Shaidan-Juda megszületett az Egy-ben? Hol van ez a hely?

M: Ismeretes a vér szerint: ahol Juda és Ruz nemzetségei élnek egymás között, és hálnak egymással a maguk indulatjából. Ismeretes az egekből látott csillag szerint, s ennek egyik ága a két folyó iránya, melyet János íra meg Páthmoson a jelenései közt. És ismeretes a kígyó szerint, mely jégből sarjad és jégbe harap, s a Földnek tőkéin hatvankilenc fokban tekeredik.

T: Mester, mindezt ésszel fel nem érhetem. E három eszme bármelyike szerint megtalálható tehát Shaidan-Juda szülőhelye?

M: Ha a három közül csak az elsőt vagy másodikat veszed, olyan helyekre találsz, melyeken sokak akaratja kel életre a nem-Egyben való szférákból. Ha a harmadikat veszed csak, olyan helyekre találsz, amelyek között több is a Hádész szférájában levők akaratjából való jelenéseket bírják az Egy-ben. Ám Shaidan-Juda szülőhelyére csakis úgy találsz rá, ha mindhármat figyelemben tartod. Ezen a helyen találsz egy folyót, s mellette egy hegyet. Ez a Hádész szférájában valóak lakhelye, az Egy-ben és a nem-Egyben is, és ezen hegy lábánál született a testbe Shaidan-Juda.

T: És mikor volt ennek az ideje?

M: Ennek megértéséhez különös figyelmességre lesz szükséged. Elébb gondolkodj el, Tanítvány az eddig mondottakról.

Reklámok