Második fertályóra

…melyben a Tanítvány Shaidan-Juda testéről kérdez

T: Mester, ha Shaidan-Juda az Igaztalan, hogy lehet ő a testben?

M: Ahogy az Igazság is testben jött az Egyetlen-ből az Egy-be.

T: Ha viszont ő maga az Igaztalan, testének is az igaztalanból kell lennie.

M: Jól látod. Ha az Igazság teste az Egyetlenből való, úgy Shaidan-Juda teste: test az Egyben, de a nem-Egyből.

T: Azt mondtad, teste részeiről nem ismerszik meg az Egy-ben, csakis testének egészéről.

M: Jól emlékszel, Tanítvány. Az Igaztalannak teste nem igaz, mert minden, ami test, a nem-Igaznak, azaz az Egynek része. De Shajdan-Juda a nem-Egyböl érkezett a testbe, így teste a nem-Igaznak tagadása.

T: A nem-Igaznak tagadása nem egyenlő az Igazzal?

M: Nem. Az Egyetlenből van csak az Igaz, nem valaminek a tagadásából.

T: Mester, beszélj nekem Shaidan-Juda testéről!

M: Testének részei fenevadaktól vannak, melyek részben az Egy-ből, részben a nem-Egyből valóak. Shaidan-Juda alsó fele hízott békától való, lábai végén egy taurusz patáival. Bőre hüllőé, feje félig medúza, félig béka, karmai dögevő keselyűé. Szeme tengeri szörnyé, arcza érdes kő, mely az éjben világít.

T: Utálatos teste van tehát?

M: Igen, de csak az Egyetlenből nézve. Az Egy-ben lévők számára ő is Egy-ből lévő, így fertelmes szörnyektől való részei nem ismerszenek, csak egésze.

T: Shaidan-Juda tehát nem fertelmes annak, aki az Egy-ben van?

M: Nem, mert az Egy-nek és az Egy-ben levőknek a részei csak a nem-Egyből, vagy az Egyetlenből ismerszenek meg. Az Egy-ből csak az Egész látható.

T: Milyen tehát Shaidan-Juda teste az Egy-ben?

M: Egész, s így megfelel az Egy-ben valóak indulatjának.

T: De mégis, emberi testnek mutatkozik?

M: Alakja emberi alaknak tartatik meg az Egyben valóak indulatjából, melynek megfelel. De részei állati alakban tartatnak meg a nem-Egyben valóak akaratjából.

T: Az Egy-ben levők számára tehát egészen emberi. Férfiúként avagy asszonyként ismerszik?

M: Nem férfiú, de nem is asszony. Shaidan Juda örök hajadon: ő az Igaztalan, akinek testében foganhat a nem-Egyből valóak idvessége, és az Egyben valóak leigázója.

T: Milyennek lenne látható a nem-Egyben?

M: Förtelmes fenevad, melynek nyála savakból kevert, lehellete mérges gőzökkel teli, tekintete gyilkos vadé. Patája tüzet fakaszt a földből, bőre pikkelyeitől sikoltva undorodna, aki látná. Teste szemérmeiből fojtó métely lövell az ellenére, járásától megremeg a föld, karja érintésétől pedig megfagy a vér.

Reklámok