Harmadik fertályóra

…melyben a Tanítvány Shaidan-Juda lelkéről kérdez.

T: Valóban különös lény ő, akár az Egy-ben lévők, akár a nem-Egyben lévők számára. Ám ha emberi teste van, nemde lelke is kell hogy legyen?

M: Ha az emberek lelke áradó víz, akkor Shaidan-Juda lelke láp, amelyben megülepszik az áradás. Ha az emberek lelke iránytű, akkor Shaidan Juda lelke kalózhajó. Ha az emberek lelke finom mérleg, akkor Shaidan Judáé az elbillenő asztallap, melyen áll.

T: De ha lelke ennyire ellentétes az emberekével, akkor hogyan fogadák be őt maguk közé?

M: A nem-Egyben lévők akaratja szerint lehetséges ez. A nem-Egyben lévők az Egyből érkeztek, a halál csónakjával, ám létezésük az Egy-ben-létből tartatik fenn. Onnan jönnek és nem-Egyben való létük végeztével ugyanoda térnek is vissza: az Egy-be. Mivel Shaidan-Juda az ő akaratjukból öltött emberhez hasonlatos testet az Egy-ben, így lelke ugyanúgy az Egy-ben-lét alakjainak feleltetik meg, meg mint teste.

T: Hasonlóan testéhez, lelke sem utálatos tehát az Egy-ben lévők számára?

M: Épp ellenkezőleg! Lelke kívánatos az Egy-ben lévők számára, ahogy testének egésze is. Megfelel azok indulatjának, s így az Igaztalan igazságként tűnik fel előttük. Ám ne feledd: ez a nem-Egyben lévők akaratjából van így!

T: A nem-Egyben lévők tehát Shaidan-Juda által az Igaztalant hitetik el Igaz-ként az Egy-ben lévők előtt. Mi ennek az értelme, Mester?

M: Tagadása-e a fekete a fehérnek, avagy puszta ellentéte? S hatalmat akarsz-é afelett, amit tagadsz, vagy csak biztonságos várfalat, mely megóv tőle? A nem-Egy szférái is eképp öltetnek hozzá az Egy szövetéhez, s e szférák egyike, melynek neve Hádész, hatalmasság ezek között. Ez Shaidan-Juda nemzettsége a nem-Egyben, s ezen szféra hatalomra tör az Egyben is.

T: Shaidan-Juda tehát Hádész nemzettségéből való, s mint mondtad, hajadon testében lakozik a nem-Egyben. Korábban azt is mondtad, nevéről nem ismerszik meg ott, csak nevének betűiről. Ki tehát végül Shaidan-Juda az Egy-ben?

M: Méhének hordozója, mely anyaméh lakhelye leend annak, aki Hádész akaratjából szerzend hatalmat az Egy-ben lévők felett. Shaidan-Judának, az Igaztalanak méhében a nem-Igazban lévők szándéka szerint foganhat az, aki az idők végéig uralkodik az Egy-en.

T: Teste tehát méhének fogantatására hivatott el. Lelkének akkor mi az értelme?

M: Az ő lelke az Egy-ben lévők lelkének uzsorása. Kevésért cserébe sokszoros, amit elvesz. És amit elvesz, abból háromrészt jut: lelkesíti vele saját testét, óvja méhének magját az Egy-ben, s osztozik vele Hádész szféráival a nem-Egyben.

T: S az Egy-ben lévők engedék ezt?

M: Emlékezz arra, amit mondtam: Shaidan-Juda teste és lelke megfelel az Egy-ben valóak indulatjának! Az Egy-ből nem látható az, ami a nem-Egyből és az Egyetlenből igen: hogy Shaidan-Juda arca élettelen égi kő, ami napfényt lop a virrasztó asztalára; hogy szeme csörgő kígyóé, ki az ösvényre tévedő léptét bénítja; hogy a nyelve húsevő virág szirma, melybe beleragad a pillangó szárnya; hogy lehellete kénköves bor, melytől hamar bódul a vígasztalan; hogy verejtéke gyilkos tó békanyála, mely megigézi a festőt; hogy érintése hajnali tarló, mely a részeg vérét hűvösíti, és hogy szemérmének nedve ólmos eső, mely a láncravertek szomját oltja.

T: Így tehát az Egy-ben lévők közül senki nem láthatja, ki ő valójában.

M: Egyetlen egy csak: aki az Egyetlenből való, annak akaratjából testbe érkezvén az Egy-be. Ám légy türelemmel, Tanítvány, őróla a későbbi órákon szólok majd.

Reklámok